Du er her: 

Kirkegården

Gravstedsformer

Der tilbydes 4 gravstedsformer ved Agger Kirke.

Traditionelt gravsted

Det "klassiske" gravsted, hvor der også er størst frihed ved valg af beplantning, bunddække, gravsten osv.

Kan passes af pårørende eller af kirkegårdspersonalet.

De traditionelle gravsteder er beliggende på østre kirkegård.

Traditionelt urnegravsted

Denne type urnegravsted har færrest klausuler for beplatning mv.

Kan passes af pårørende eller af kirkegårdspersonalet.

De traditionelle urnegravsteder er beliggende på østre kirkegård.

Plænegravsted

Det enkleste gravsted.

Gravstedet kan passes af pårørende eller kirkegårdens personale.

Plænegravstederne er beliggende på vestre kirkegård (ved kirken).

Fællesplæne

Dette gravsted kaldes også "de ukendtes grav".

Kiste eller urne nedsættes i plæne.

Fællesplænen passes af kirkegårdens personale.

Er beliggende på vestre kirkegård (ved kirken).


Takstblad og vedtægter

Takster fåes ved henvendelse til graver Torben Pedersen.

Klik her for at se vedtægterne for Agger Vestre Kirkegård.

Klik her for at se vedtægterne for Agger Østre Kirkegård.

Graver
Torben Pedersen
Tlf. 97 94 24 84
aggerkirkegaard@altiboxmail.dk

Kan kontaktes mandag - fredag kl. 8 - 16.


Graverhuset er beliggende på Porsevej 6, Agger, 7770 Vestervig.