MENIGHEDSRÅD

Gitte Elsig Thøgersen
Formand

Vesterhavsvej 43, Agger
7770 Vestervig

Tlf. 96 10 49 99 / 40 43 19 51
gittekarl@hotmail.com

Gitte Marie Jensen Sloth
Næstformand

Vesterhavsvej 44, Agger
7770 Vestervig

Tlf. 23 67 88 56
aggergitte@gmail.com

Kurt A. H. Gravesen
Kirkeværge

Vesterhavsvej 12A, Agger
7770 Vestervig

Tlf. 40 25 86 03
kurt@2gravesen.dk

Rie Fink
Kasserer

Vandværksvej 7, Agger
7770 Vestervig

Tlf. 30 56 27 06
riefink@mail.dk

Olga Agnethe Krarup
Sekretær

Vesterhavsvej 30A, Agger
7770 Vestervig

Tlf. 23 48 85 26
olgakrarup@gmail.com

 

MENIGHEDSRÅDETS KALENDER

Ingen begivenheder fundet.