MENIGHEDSRÅD

Gitte Elsig Thøgersen
Formand

Vesterhavsvej 43, Agger
7770 Vestervig

Tlf. 96 10 49 99 / 40 43 19 51
gittekarl@hotmail.com

Gitte Marie Jensen Sloth
Næstformand

Vesterhavsvej 44, Agger
7770 Vestervig

Tlf. 23 67 88 56
aggergitte@gmail.com

Gunnar Meier Nielsen
Kirkeværge

Lyngvej 1, Agger
7770 Vestervig

Tlf. 97 94 23 97
lyngvej1@mail.mira.dk

Rie Fink
Kasserer

Vandværksvej 7, Agger
7770 Vestervig

Tlf. 30 56 27 06
riefink@mail.dk

Olga Agnethe Krarup
Sekretær

Vesterhavsvej 30A, Agger
7770 Vestervig

Tlf. 23 48 85 26
olgakrarup@gmail.com

 

MENIGHEDSRÅDETS KALENDER

BegivenhedDato

Menighedsrådsmøde

Mødet er offentligt og finder sted i Graverhuset.

7. nov 19:00
21:00
7. nov 19:00 -
21:00