ALTERTAVLEN

Altertavlen består af dele fra forskellige tider.

En udskåret træopsats fra sent i 1500-tallet genbrugt som ramme om et maleri af nyere dato.

De ældste dele af tavlens træværk er formodentlig flyttet hele to gange. Fra den første kirke i Agger, som for længst er opslugt af havet og via den næste, som blev nedrevet lige efter 1832, er tavlen kommet til sin nuværende plads.

Oprindelig har tavlen været  en af de tidligste fra reformationstiden, en såkaldt katekismetavle, hvor midterfeltet med stor sandsynlighed har været ikke et maleri men Nadverordene eller Fadervor i gyldne bogstaver på sort bund.

Maleriet som er i dag, er ikke det oprindelige, som forestillede Peters fiskedræt, der var malet af fru Professor Ingemann (hustru til salmedigter B.S. Ingemann) og skænkedes kirken i 1841. I 1877 omtales det som meget ødelagt.

Det nuværende maleri Kristus og Peter på Genesaret sø, er malet af fru Mulvad, Vestervig og opsat 1880.