KIRKESKIBE

I Agger Kirke findes 2 kirkeskibe; Caroline og Margrethe.

KIRKESKIBET CAROLINE

"Caroline" er en model af en orlogsbrig med 20 kanoner.

Modellen blev skænket til kirken d. 28. august 1841 af købmand Th. Nielsen, strandtoldbetjent Bladt, Søren Larsen og sognefoged Søren Thøgersen. Alle af Øster Agger.

Signalflagene danner sætningen: "Hvad er din kurs?".

KIRKESKIBET MARGRETHE

Ved høstgudstjenesten søndag d. 19. september 1999, ophængtes et nyt kirkeskib i Agger. En skibsmodel (handelsskib) som formentlig er skåret af en sømand i slutningen af forrige århundrede.

Skibet er skænket til kirken af Jørgen Kristensen, Agger, som fik det som dreng af sin bedstefar.
Skibet er restaureret af maler Peter Jensen, tidl. Agger.

Skibet er opkaldt efter Margrethe Laursen, der blev ansat som den første organist i Agger Kirke i 1951; et job som hun varetog i 32 år. Desforuden sad hun i Agger menighedsråd i 27 år (1969 - 1996) deraf de 10 år som formand.