KIRKESKIBE

I Agger Kirke findes 2 kirkeskibe; Caroline og Margrethe.

KIRKESKIBET CAROLINE

"Caroline" er en model af en orlogsbrig med 20 kanoner.

Modellen blev skænket til kirken d. 28. august 1841 af købmand Th. Nielsen, strandtoldbetjent Bladt, Søren Larsen og sognefoged Søren Thøgersen. Alle af Øster Agger.

Signalflagene danner sætningen: "Hvad er din kurs?".

KIRKESKIBET MARGRETHE

Ved høstgudstjenesten søndag d. 19. september 1999, ophængtes et nyt kirkeskib i Agger. En skibsmodel (handelsskib) som formentlig er skåret af en sømand i slutningen af forrige århundrede.

Skibet er skænket til kirken af Jørgen Kristensen, Agger, som fik det som dreng af sin bedstefar.
Skibet er restaureret af maler Peter Jensen, tidl. Agger.

Skibet er opkaldt efter Margrethe Laursen, der blev ansat som den første organist i Agger Kirke i 1951; et job som hun varetog i 32 år. Desforuden sad hun i Agger menighedsråd i 27 år (1969 - 1996) deraf de 10 år som formand.

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste

Kort gudstjeneste med juleoptog efterfølgende.

16. dec 13:30
14:30
16. dec 13:30 -
14:30

Gudstjeneste

Fælles skriftemål mellem 2. og 3. ringning.

23. dec 10:30
11:30
23. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste

24. dec 14:30
15:30
24. dec 14:30 -
15:30

Gudstjeneste

25. dec 09:00
10:00
25. dec 09:00 -
10:00

Fælles gudstjeneste i Vestervig Kirke

Fælles gudstjeneste for kirkerne i Sydthy. Prædikant: Else Kaag, Bjerg, sognepræst …

26. dec 10:30
11:30
26. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste

Indsamling: Bibelselskabet. Vi ønsker godt nytår med kransekage og kaffe.

1. jan 14:30
15:30
1. jan 14:30 -
15:30