MESSEHAGLER

Kirken har 4 messehagler.

DEN VIOLETTE

For
Bag

Anvendes:

 • 1., 2., 3., og 4. søndag i advent
 • Søndag Septuagesima
 • Søndag Seksagesima
 • Fastelavns søndag
 • 1., 2., 3. søndag i Fasten
 • Midfaste søndag
 • Palmesøndag
 • Bededag

I 1997 modtog Agger Kirke et pengebeløb i arv efter fhv. fisker Magnus Karl Madsen. Menighedsrådet bestemte, at beløbet skulle anvendes til en ny violet messehagel.
Som den hvide, der blev skænket af en anonym giver, er også denne syet af tekstilkunstner Elisabeth Hofman, Hillerød.

Silkestoffet, hvis farve veksler ligesom havet mellem dybviolet og grønligt, er tillige tilvirket i et mønster, der leder tanken hen på fiskernes garn.

Den violette messehagel bruges i advents- og fastetiden; altså forventningstiden frem mod jul og påske. Som rygmotiv er derfor valgt Kristi tornekrone i gyldent broderi, og på forsiden fødselsstjernen, hentet fra kompasrosen - som går igen også på den hvide messehagel. Dermed peger dragten på både Jesu fødsel og hans død.

Tornekronen kan tillige ses som en rose, der folder sig ud - altså også et symbol på kærlighedens og livets sejr over døden.

DEN GRØNNE

For
Bag

Den grønne messehagel er den mest brugte.
Den anvendes:

 • Helligtrekongers søndag
 • 1., 2., 3., 4., 5. samt sidste søndag efter Helligtrekonger
 • Trinitatis søndag og derefter fra 1. søndag efter Trinitatis frem til og med 26. søndag efter Trinitatis.
 • Sidste søndag i Kirkeåret

Naja Munthe (kendt fra "Munthe plus Simonsen") har kreeret messehagelen, der er givet kirken efter ansøgning til Jubilæumsfonden.
Den grønne farve er inspireret af marehalmen, og fisken på fronten er det gamle græske symbol på "ichthus", der betyder Jesus Kristus Guds Søn Frelseren.

DEN HVIDE

For
Bag

Denne messehagel anvendes:

 • Juleaften
 • Juledag
 • Julesøndag
 • Nytårsdag
 • Mariæ Bebudelses Dag
 • Skærtorsdag
 • Påskedag
 • 1., 2., 3., 4., 5., 6. søndag efter Påske
 • Kristi Himmelfarts Dag
 • Alle Helgenes Dag

Den hvide messehagel er fremstillet af tekstilkunstneren og væveren Elisabeth Hofman.
Messehaglet er syet af meget lyst silkestof, hvis farve er hentet i klittens sand.
Foret er håndvævet Chantung-silke, indfarvet i den blå farve havet får, når himlen spejler sig i det.

Motivet på ryggen er det kristne kors. Korsmotivet er inspireret af det middelalderlige Jerusalemskors, som består af et større kors med fire små kors imellem armene. Derved kommer Jerusalemskorsets symbolik klarere til udtryk: At det himmelske budskab, de fire evangelisters overlevering af Guds ord, skal nå ud til alle verdenshjørner.
På forstykket er en forenklet kompasrose, hvor nord-syd-øst-vest er fremhævet med blåt.

Den hvide messehagel er kirkeårets festdragt. Den bruges på større helligdage og i festtiderne ved jul og påske.

DEN RØDE

For
Bag
Signalmasten

Den røde messehagel anvendes:

 • 2 juledag
 • "Sankt Stefans Dag"
 • Pinsedag
 • 2. Pinsedag

Naja Munthe (kendt fra "Munthe plus Simonsen") har kreeret messehagelen, der er givet kirken efter ansøgning til Jubilæumsfonden.
Motivet på ryggen er et billede af signalmasten ved havet vest for byen.