MINDETAVLE

På kirkerummets nordvæg hænger en mindetavle i træ, med følgende malede påskrift:

Niels Marius Sø Pedersen
Født I Roikier den 25de Oktober 1840, kaldet til Skolelærer i Agger 15de August 1861, var Børnene en kiær og uforglemmelig Lærer og Menigheden en velskikket og tro Tjener indtil han den 17de Juli 1865 da han vilde redde tvende Skolebørn fra druknedøden i Flade Søren selv der Fandt sin Død tillige med disse.
Her i Forsamlingen har hans Sang og bøn lydt med levende Røst til Glæde for alle dem som delte hans Tro og hans Haab.

Mindetavlen sad oprindelig på kirkerummets østvæg, til højre for altertavlen.

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste

Fælles skriftemål mellem 2. og 3. ringning.

24. feb 19:30
20:30
24. feb 19:30 -
20:30

Menighedsrådsmøde

Mødet er offentligt og finder sted i Graverhuset

6. mar 17:00
18:00
6. mar 17:00 -
18:00

Gudstjeneste

Efterfølgende kirkekaffe

10. mar 10:30
11:30
10. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste

24. mar 10:30
11:30
24. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste

Fælles skriftemål mellem 2. og 3. ringning

31. mar 19:30
20:30
31. mar 19:30 -
20:30